Header 6.jpg

HG Blog: Hieros Gamos pioniers en langs-de-lijn-goeroes

oshoOsho is voor mij een belangrijke inspiratiebron als het gaat om zelfbevrijding, relaties en Liefde. Maar een lange termijn Hieros Gamos relatie met één vrouw had hij niet. Rumi raakt me elke keer weer diep, maar was er een mevrouw Rumi waarmee hij dagelijks leefde waarover hij schreef? Ik weet het niet en we kunnen het haar niet meer vragen.

 

rumiDichter bij huis ken ik meerdere mensen die prachtig schrijven over het Vrouwelijke en de diepte en schoonheid van ware Liefde. Maar de één woont alleen, de ander predikt een LAT-relatie als meest bloeiende relatievorm en een derde, die ik uitnodigde om in de Hieros Gamos festival organisatie een kernrol op zich te nemen, zei hartverwarmend eerlijk “Eigenlijk vind ik vrouwen eng.” Om vervolgens te zeggen: “Ik ga een boek schrijven over het Heilige Huwelijk.”

 

Betekent dat dat hun woorden niet Waar zijn en dat ik ze met een ‘ja hé, ga het eerst eens  lekker zelf echt doorleven!’ aan de kant moet schuiven? Nee, voor mij niet. Ik merk in mijzelf en anderen steeds vaker de kloof op tussen wat de ziel weet en wat mijn aardse ikje kan leven. En dat beide in het hier en nu waar zijn. En dat het óók waar is, dat een Hieros Gamos relatie  aanvoelen/channelen/beschrijven  iets totaal anders is dan een pad in de aardse materie banen voor deze ‘nieuwe tijds vorm van relateren tussen man en vrouw’.

 

De ziel kent de Blauwdruk en wordt gevoed met inspirerende teksten van anderen. Jij en ik als aardse mensen mogen vervolgens de jungle in met verstikkende lianen, giftige slangen, diepe poelen met onverwachte piranha’s (en idyllische watervallen, prachtige bloemen en doorkijkjes, maar dat terzijde). En dat gaat langzaam en moeizaam, gewoon omdat de aardse materie weerbarstig is en soms mijlenver achterloopt bij de bliksemsnelheid van de ziel.

 

Dus als je je weer eens van ellende of onmacht over jezelf of je geliefde niet weet waar je het zoeken moet, besef dan dat je aan het pionieren bent. En maak een diepe buiging voor jezelf en de ander, omdat je dit pad niet alleen voor jezelf aangaat, maar voor iedereen die na jou komt en daardoor makkelijker een eigen weg kan vinden.

 

En wat betreft langs-de-lijn goeroes en pioniers; Zonder een goede kaartenmaker kan de ontdekkingsreiziger de wereldzeeën niet bevaren. En zonder beiden kan niemand zich vestigen in nieuw ontdekt land. Laten we zijn wie we bedoeld zijn te Zijn en van elkaars inspiratie en handelingen genieten.

 

mei 2013 door MirteIn Liefde, Hilde

 

Met dank en een diepe buiging voor iedereen in de Hieros Gamos tribe, alle deelnemers en medewerkers van de festivals van voorgaande en komende jaren. Dank je wel voor je moed, je moed om echt te willen zijn, je moed om te worstelen, je moed om je idealen te zien sneuvelen en er dan toch in te blijven geloven. Wees welkom om je aan te sluiten.

Meer blogs:

Ik heb moeite met seksualiteit

Echte liefde gedijt het beste in een LAT-relatie?

 

Category: Geen categorie