Header 6.jpg

HG Blog Rahi – Wel willen liefhebben, maar niet onszelf verliezen…

De moed hebben om elkaar in de relatie te ontmoeten in het vuur van de waarheid. Onbegrensd eerlijk en open te zijn naar elkaar over wat er speelt in jou in het moment. Hoe die waarheid ook luidt. Zo waarachtig te zijn met precies dat wat écht klopt voor jou, dat je in alle cellen van je lichaam jouw grond voelt en met alles wat er in jou te voelen is voor de dag durft te komen.

 

Het klinkt allemaal zo spiritueel verantwoord, zo eenvoudig, maar in het dagelijkse leven in onze relatie kan dit vaak een onmogelijke en niet bestaande weg lijken. We worden geraakt in onze eigen pijn, zijn niet in staat de beweging naar deze pijn, naar binnen, te maken en draaien vast in onze eigen beelden over de ander, onze oordelen, boosheid. We doen er alles aan om niet onze eigen pijn te (hoeven) voelen.

 

Naast de grote liefde die er kan zijn in de relatie, doet machteloosheid en wanhoop zijn intrede. We willen wel liefhebben, maar willen onszelf vooral niet verliezen. Hoe kan dit samengaan?

 

Is het echt veilig om met én mijn pijn én mijn kwetsbaarheid helemaal voor de dag te kunnen komen?

Hoe voel ik mijn eigen pijn, blijf ik trouw aan wat voor mij waar is én blijf ik in verbinding met de ander?

Hoe vind ik, temidden van verwijten en escalatie, de weg terug naar mijn pijn, mijn kwetsbaarheid en reik ik uit in waarheid en liefde?

 

Wanneer hel zich aandient in het contact, onze wonden uit het verleden bloot komen te liggen, we diep geraakt worden in onze eigen (ziele)pijn…..is het vaak een grote uitdaging werkelijk en waarachtig in verbinding te zijn met onszelf en met de ander. Te openen. Misschien herken jij dit ook?

 

Hieros Gamos, het heilige huwelijk, werkelijk leven in relaties gaat hierover. Je eigen wonden erkennen, verkennen, hierbij aanwezig leren zijn. Steeds weer opmerken wanneer deze wonden aangeraakt worden en deze momenten toe-eigenen. Opdat uitprojecteren verleden tijd wordt en kwetsbaarheid, openheid en waarachtigheid de boventoon voeren.

 

Een nieuwe kracht herrijst in je. Niet die bekende gemaakte kracht, de verdedigingslinie, of de kracht die voortkomt uit woede en strijden voor vervulling van je (oude) verlangens.

 

Een nieuwe kracht….waarin jij je helemaal jij voelt. Waarachtig tot op het bot. Los van de ander. En door je waarachtigheid tevens zo open voor de ander. Deze kracht sluit niet uit, verwoest niet. Deze kracht, het vuur van de waarheid, omarmt, is scherp, helder en verbindt.

 

De weg van toe-eigenen van onze pijn en waarachtig leren liefhebben heeft oefening nodig. Dagelijkse oefening. Alleen en samen. Samen, waarin je kunt ervaren dat je niet alleen bent hierin en we allemaal ons werk te doen hebben. Samen met broeders en zusters elkaar horen en voelen, leren van elkaar, elkaar inspireren…op weg.

 

Laten we samenkomen, in waarheid.

 

Hieros Gamos Festival – 5 t/m 8 juli 2018

 

 

Rahi EmileSchrijver: Rahi Emile. 

 

‘Hieros Gamos gaat voor mij over waarachtig ontmoeten, waarachtig samenzijn. Een omarming van jezelf en van elkaar met alles wat zich aandient. Een diep erkennen van wat waar is, waarin elke cel in je resoneert omdat jij ten diepste gehoord en ontmoet wordt. Je mag bestaan, je mag waar zijn, jouw liefde mag stromen.’ 

 

Category: Geen categorie