Header 26.jpg

Basis en bedding

We zijn ons bewust dat dit festival naast plezier en genieten ook veel los kan maken en processen met zich mee kan brengen. Daarom komen alle medewerkers al een dag eerder aan, om samen een warme, veilige bedding te creëren waarin jij je helemaal gezien, geliefd en thuis mag voelen.

 

Dagelijkse sharing

Tijdens het festival draag je zelf ook bij aan deze basis en bedding; elke dag kom je samen in een vast groepje van maximaal tien vrouwen, waarin je in een kleine en veilige setting kunt delen wat je bezighoudt en wellicht herkenning ervaart in de verhalen van anderen. Deze groepjes worden begeleid door een hoedster.  Zij zorgt ervoor dat iedereen gelijke spreektijd krijgt en is aanspreekpunt als je vragen hebt of ergens mee zit.

 

Eigen verantwoordelijkheid EN steun: Geestelijk Raadsman/vrouw
Bij de samenstelling en het aanbod van het programma is de organisatie er van uit gegaan dat er bij de deelnemers voldoende ervaring is aangaande relaties, persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis. Het is belangrijk dat als je je inschrijft, je bewust bent dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle processen die eventueel opgeroepen worden.

 

Eigen verantwoordelijkheid nemen wil niet zeggen dat je alles in je eentje moet aangaan; naast de dagelijkse sharing waarin je delen en steun kunt ervaren zijn er op het festival een Geestelijk Raadsman en – vrouw aanwezig met een jarenlange beroepsmatige achtergrond in bewustzijns- en lichaamswerk bij wie je terecht kunt als er diepgaande emoties worden geraakt.